PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB

Buku yang baru saya belikan drp penerbitan UPSI semasa majlis RTM Rentas Kampus & Penyerahan Kad Diskaun Pelajar tempoh hari. Buku yang memuatkan 16 tajuk yang sangat menarik dalam dunia pembelajaran berasaskan web. Buku yang sangat bertepatan dengan penyelidikan saya. Saya berdoa semoga penyelidikan ini berjaya dan mampu menyediakan suatu medium interaksi maya di kalangan guru-guru. Saya yakin buku ini sangat berguna untuk pendidik-pendidik di luar sana untuk menambahbaik  pembelajaran & pengajaran. Antara tajuk-tajuk menarik yang terkandung di dala buku ini

1. Pembelajaran Berasaskan Web: Isu &7 Trend

2. Model Rekabentuk Instruksi DIDEA

3. Pemilihan Kata Laluan bagi Aplikasi Web

4. Jenis Fon dan Kesannya Terhadap Kebolehbacaan Teks di Laman Web

5. Kerangka Maklum Balas dalam Persekitaran Pembelajaran Berasaskan Web

6. Understanding the importance of Gender Preferences in designing and Developing Online Games

7. Kerangka Kerja Pemilihan LMS Sumber Terbuka

8. Open source Online Video Management System

9. Pembelajaran Kolaboratif dengan Bloh, Wiki dan RSS

10. Penggunaan Blog dalam Pengajaran dan Pembelajaran

11. Blog dan Kemahiran Menulis

12. Facebook dan Kemahiran Insaniah

13. Teknologi web 2. dan Pendidikan : anjakan Paradigma Peranan Guru dan pelajar

14. EDUWEBTV: suatu Tinjauan

15. From e-Learning to m-Learning

16. Unravelling the Benefits of Technology-Enhanced Learning: Experinece Gained from Elementary Geometry Instructions

 

Buku terbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. We Love UPSI

Pelaburan untuk mendapatkan ilmu adalah pelaburan yang sangat menguntungkan…:-)