Sains, Teknologi, Kejuruteraan (Engineering) dan Matematik (STEM)

 

Tahukah anda apa itu STEM? STEM ialah singkatan bagi Sains, Teknologi, Kejuruteraan (Engineering) dan Matematik yang diguna pakai secara global. Di negara membangun, banyak pelaksanakan dibuat bagi mengubah keadaan bilik darjah yang lama kepada yang lebih aktif.

Di Malaysia, senario bilik darjah di sekolah masih di tahap yang sama. Cikgu berdiri mengajar di depan, dengan pelajar duduk mendengar dan menulis apa yang diperkatakan.

STEM yang menekankan konsep pembelajaran melalui pendekatan pelbagai aktiviti sains hand’s on dan mind’s on ini memberikan pengalaman yang unik kepada para pelajar untuk mendekati sains, seterusnya memberikan persepsi positif mengenai sains. Diharapkan usaha ini akan menarik minat mereka untuk menyertai STEAM sebagai pilihan masa depan sama ada dalam memilih bidang pengajian tinggi ataupun bidang pekerjaan”,

Bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) diperkenalkan agar dapat bersaing dalam ekonomi abad ke-21. Program ini adalah antara disiplin dan pelbagai disiplin berasaskan amali, eksperimen dan demonstrasi. Pendekatan pembelajaran aktif program ini mempunyai unsur penerapan kemahiran abad ke-21 untuk meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kerjaya dalam STEM.