KOLUPSI 2012

Menyedari betapa pentingnya ilmu ini, maka penyelidikan bidang sains dan matematik memerlukan komitmen yang tinggi daripada pelbagai pihak termasuk pelajar pasca siswazah. Pelajar pasca siswazah yang merupakan modal insan dan aset penting kepada pembangunan negara serta penjana transformasi negara ini perlu diberi peluang untuk menonjolkan potensi diri mereka sepenuhnya.

Justeru, Kolokium Kebangsaan Pasca Siswazah Sains dan Matematik 2012 (KOLUPSI 2012) ini merupakan platform untuk membantu mempersiapkan pelajar pasca siswazah Fakulti Sains dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris khususnya, dengan pengetahuan dan idea terkini, menjadi lebih kompeten serta berdaya saing. Melalui aktiviti seumpama ini diharap dapat melahirkan pelajar yang mempunyai minda kreatif dan inovatif, seterusnya menjadi tonggak kepada Dasar Transformasi Negara.

MELALUI Proposal Cikgu Fizik.com-PEMBANGUNAN BLOG SEBAGAI MEDIUM INTERAKSI MAYA UNTUK GURU-GURU FIZIK. Telah berjaya menjadi PEMBENTANG TERBAIK(PENDIDIKAN FIZIK)