Cikgu fizik

Indeks BIASAN bongkah kaca, n=sin i /sin r

Terima Kasih Atas Perkongsian Bahan dikongsi Oleh:Cikgu Azizah Physics 

Eksperimen : menentukan indeks BIASAN bongkah kaca, n=sin i /sin r

 

Cikgu fizik
Cikgu Azizah Physics

 

 

Menghubung kaitkan antara ketebalan kanta dan panjang fokus dan kuasa kanta..

 

Cikgu Azizah Physics
Cikgu Azizah Physics