Edu-INERI 2013

Pingat Gangsa Edu-InERI 2013 UPSI

Edu-InERI 2013 UPSI merupakan satu-satunya ekspo seumpamanya yang dianjurkan di Malaysia setiap dua tahun sekali oleh UPSI. UPSI merupakan institusi pendidikan ulung, mewarisi kegemilangan sejarah SITC seharusnya mengambil peluang dan berada dihadapan di dalam hal-hal berkaitan pendidikan khususnya penganjuran ekspo dan pameran produk dan penyelidikan berkaitan pendidikan.

Blog www.cikgufizik.com dengan sokongan Facebook Group CIKGUFIZIK  juga turut sama menyertai  Edu-INERI 2013 dan telah mendapat PINGAT GANGSA 

Edu-INERI 2013
Pingat Gangsa

Penyelidik sangat mengharapkan agar   kajian ini dapat memberi manfaat buat semua khususnya pendidik fizik. Terima kasih buat semua yang membantu terutama Supervisor saya Dr  Shahrul Kadri b. Ayob yang banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua yang membantu saya  secara langsung ataupun tidak langsung. Hanya Allah saja dapat membalas jasa baik semua.