PERTANDINGAN INOVASI CUACA ANGKASA

 

Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Kementerian Sains, teknologi dan inovasi (MOSTI), Agensi Angkasa Negara (ANGKASA) dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia akan menganjurkan Pertandingan Inovasi Cuaca Angkasa yang bertujuan untuk memajukan sector penyelidikan dan pendidikan sains angkasa di Malaysia.

                       Pertandingan ini melibatkan penyertaan murid Tingkatan Empat dan Lima, iaitu empat orang murid menganggotai sebuah pasukan dari satu sekolah dan diselia oleh dua guru. Pendaftaran peserta boleh dibuat atas talian( online) di laman sesawang www.angkasa.gov.my pada 1 Mei hingga 20 Mei 2013. Pertandingan inovasi yang menggunakan alat penerima Sudden lonospheric Disturbance (SID) untuk memahami cuaca angkasa akan dianjurkan pada awal Jun 2013

 

 

Sumber diperolehi daripada: http://www.moe.gov.my/v/pemberitahuan-view?page=1&id=3220