IKLAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG44 KE GRED DG48 KPM 2013

 

IKLAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG44 KE GRED DG48 (BIDANG UMUM, BIDANG TEKNIKAL DAN BIDANG PENDIDIKAN ISLAM) TAHUN 2013 DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 

Sumber Drp : http://www.moe.gov.my/index.php?id=36&lang=my